Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztály

Házirend

Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály
2020-2021-es szezon

Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály Kozármisleny Sportegyesület

Kozármisleny Sportegyesület Székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.

Telephely címe: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55.

Postacím: 7761 Kozármisleny Pf. 4.
Adószám: 18304990-2-02

Kosárlabda Szakosztály bankszámlaszám: 50400168-16076101 (Takarékank Zrt.)

Kosárlabda Szakosztály e-mail: basketkozarmislenyse@gmail.com

Kosárlabda Szakosztály honlap: www.basketkozarmislenyse.hu

Kozármisleny Sportegyesület elnök: Kovács Tamás Mobil: +36 30 44 34 732

Kosárlabda szakosztályvezető: Tóth József Mobil: +36 70 549 7889

Kosárlabda szakmai vezető, vezetőedző: Kaltenecker András Mobil: +36 30 370 7053


A Házirend hatálya kiterjed a jelen szabályzatot aláírással elfogadó tagok, sportolók, 18. életévét be nem töltött tagok vagy sportolók törvényes képviselőjére. Aláírás nélkül is kiterjed továbbá minden olyan személyre, aki tagja a Kozármisleny Sportegyesületnek (továbbiakban: SE.), aki valamilyen tisztséget tölt be a SE-ben, aki sportolóként sporttevékenységet folytat (igazolt vagy igazolás nélküli sportoló egyaránt), akinek hozzátartozója az SE-n belül sportol vagy tisztséget tölt be, valamint minden olyan személy, aki az SE által szervezett rendezvényeken (hazai illetve idegenbeli mérkőzések egyaránt) – különös tekintettel a sportrendezvényeken – megjelenik, ott aktívan, sportolóként, szervezőként vagy szurkolóként részt vesz! Ez utóbbi személyeket ráutaló magatartással való elfogadás alapján kötelezi a kifüggesztett szabályzat. Ráutaló magatartásnak minősül az SE által szervezett bármilyen edzésen, eseményen, rendezvényen való részvétel.

 1. A Sportolónak teljes jogú tagként jogában áll az edzéseket látogatni, azokon részt venni, az SE-t mérkőzéseken, tornákon képviselni.

 2. A Sportolónak kötelessége az edzéseken részt venni. Amennyiben akadályoztatva van (Pl.: beteg, sérült), úgy köteles a mindenkori edzőjét az edzést megelőzően személyesen, SMS-ben vagy e-mailben értesíteni távollétének okáról, annak várható időtartamáról. Betegség vagy sérülés esetén orvosi ill. szülői igazolás szükséges. E-mail cím: basketkozarmislenyse@gmail.com/

 3. Sérült játékos – amennyiben nem fekvő sérült – köteles az edzéseken megjelenni, és ott a számára előírt rehabilitációs gyakorlatokat elvégezni.

 4. Az edző minden játékos edzéslátogatottságát feljegyzi és azt havonta a szakmai vezetőnek leadja.

 5. A Sportoló köteles az edzésekre két pólót, egy fehéret és egy sötétet (nem szürke!) hozni. Törölköző, váltó zokni és alsónemű használata kötelező!

 6. A Sportoló köteles edzés előtt 15 perccel az öltözőben megjelenni, ott az edzőjét megvárni, társait, környezetét magatartásával nem zavarni.

 7. A Szülő/Nevelő köteles gyermekét legkésőbb az edzés végétől számított maximum 10 percen belül az edzőtől átvenni. Bármilyen akadályozás esetén a Szülő/Nevelő köteles az edzőnek késését jelezni, és a gyermek az edző mellett köteles Szülőjét/Nevelőjét megvárni. Amennyiben a gyermek egyedül hazamehet az edzés végén, erről a szülő írásos engedélyt köteles leadni a SE-nek.

 8. A Sportoló törekszik mind az edzésen, mind a magánéletben/iskolában pozitív példával járni társai előtt, minden esetben szem előtt tartva, hogy Ő a Kozármisleny Sportegyesület igazolt játékosa.

 9. A Sportoló köteles mindennemű káros szenvedélytől (dohányzás, alkohol, drog, teljesítménynövelő szerek használata, stb.), trágár, nem odaillő vagy rasszista megnyilvánulástól tartózkodni, edzésen/mérkőzésen, illetve minden olyan esetben, ahol az SE-t. A felsoroltak megszegése azonnali kizárást von maga után!

 10. A Kosárlabda Szakosztály minden korcsoport számára biztosítja a mérkőzésekhez szükséges alapfelszerelést úgy, mint: bemelegítő póló, labda, mez, jegyzőkönyv. Kenguru, Gyermek, Serdülő, Kadett, Junior korcsoport részére utazó melegítő, utazó póló és táska. A felszerelések a Kenguru, Gyermek, Serdülő , Kadett, Junior korcsoport esetében év elején kiosztásra kerülnek, melynek állagáért a Sportoló, Szülő/Nevelő felel. A felszerelés átadásról átvételi jegyzőkönyv készül.

 11. A felszerelésben keletkezett minden olyan kárt, amely a Sportoló felróható magatartásának következménye – például annak elvesztése vagy megrongálódása-, a Sportoló vagy 18. életévét be nem töltött Sportoló esetén annak törvényes képviselője a Sportolóval egyetemlegesen köteles megtéríteni. Felróhatónak az a magatartás tekinthető, ha a Sportoló a kár okozás tekintetében nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható. Ha a kötelezett az okozott kárt az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem téríti meg, akkor a késedelemmel érintett minden hónapban havi 10.000 Ft kötbért köteles fizetni az okozott káron felül.

 12. A Sportolók minden mérkőzés előtt az edzőktől kapják meg a mezeket, amelyeket azok végén össze is gyűjtenek. A károkozási tétel ezen esetekben is érvényes.

 13. A Sportoló, Szülő/Nevelő vállalja, hogy hozzájárulási díjat fizet a Szakosztály számára, az edzések, mérkőzések lebonyolítása érdekében.

  Kedvezményezett: Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály
  Bankszámlaszám: 50400168-16076101, TakarékBank Zrt.
  Közlemény: Hozzájárulási díj + Sportoló neve + hónap vagy I., II, III,IV-ik részlet feltüntetése.
  Befizetési határidő:

  • Ovi korosztály: Éves díj: 25.000 Ft. A sportoló havi díjat fizet, melynek befizetési határideje minden hónap 15. napjáig. Első havidíj: 2020. október 15., utolsó havidíj 2021. június 15. Mértéke: 2.500 Ft / hó
  • Előkészítő, U-9 korosztály: Éves díj: 30.000 Ft. A sportoló havi díjat fizet, melynek befizetési határideje minden hónap 15. napjáig. Első havidíj: 2020. szeptember 15., utolsó havidíj 2021. június 15. Mértéke: 3.000 Ft / hó
  • U-11, U-12, U-14, U-16, U-18 korosztály: Éves díj: 50.000 Ft. A sportoló az éves díjat 4 részletben fizeti, melynek befizetési határideje 2020. szeptember 15., 2020. december 15., 2021. március 15, 2021.június 15, Mértéke: 12.500 Ft / részlet
  • Testvér és szociális kedvezmények emailben történő kérelem alapján egyéni elbírálást követően kerülnek beállításra. Amennyiben a befizetés a határidő lejártát követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg a bankszámlára, az SE-nek jogában áll a játékos tagságát felfüggeszteni, játékengedélyét visszatartani.
 14. Amennyiben a Sportoló - sérülés vagy eltiltás miatt - nem vesz részt edzéseken/mérkőzésen a hozzájárulási díjat ugyanúgy köteles fizetni, mindaddig, amíg az SE igazolt tagja!

 15. A Sportolónak sérülés, betegség esetén jogában áll az SE által ajánlott orvos szolgáltatásait igénybe venni.

 16. Szülőnek/Nevelőnek jogában áll a mérkőzéseket, edzések látogatni, azonban kötelessége mind a mérkőzésen, mind az edzésen olyan magatartást tanúsítani, mellyel méltó módon képviseli Egyesületünket, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Szirénák, elektromos kürtök nézőtérre való bevitele, használata, valamint a csarnokon belül kihelyezett kivetítőkön a mérkőzés jelenetek ismétlése tilos!
  • Tilos a sportcsarnok területére petárdát, robbanó eszközt, lőfegyvert, üveget, műanyag palackot, szeszes italt, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget sértő, veszélyeztető tárgyakat bevinni és az ittas személyeket beengedni!
  • Tilos mindennemű ártalmatlan vagy sérülést okozható tárgyak eldobálása, bedobása, hajigálása.
  • Tilos a trágár, nem odaillő vagy rasszista megnyilvánulás! Ha a trágár szavalókórus, köpködés a hangosbeszélőn történt felszólítás után sem szűnik meg, annak ténye a mérkőzésről, edzésről történő azonnali kitiltást, valamint büntetést von maga után.
  • Tilos a pályára és a versenyhelyszínre jogtalan személynek belépni!
  • Mérkőzés közben és után bekövetkezett SZURKOLÓI sportszerűtlenség miatt a vétkes szurkoló csapatát büntetik azzal, hogy az érintett gyermeket (szülő vagy szurkoló miatt) kizárják a további küzdelmekből. Amennyiben nem sikerül azonosítani az „elkövetőt”, akkor az érintett csapatot zárják ki a további versenyekből. Súlyos sportszerűtlen viselkedés esetén az érintett klubbot, iskolát és egyéb sportszervezetet a következő szezon teljes idejére kizárják a Bajnokság versenyeiről.
 17. Minden Sportolónak és Szülőnek/Nevelőnek jogában áll a hazai felnőtt és utánpótlás mérkőzésekre térítésmentesen kilátogatni.

 18. A Szakosztály köteles évente két szülői értekezletet tartani; egyet a szezon elején (szeptember vagy október hónapban), egyet pedig szezon során..

 19. A Szülőnek/Nevelőnek jogában áll bármikor a szakosztályhoz fordulni kéréseivel, észrevételeivel.

 20. Utalás fegyelmi szabályzatra: Jelen szabályzatban foglalt kötelezettségek megsértése fegyelmi vétségnek minősül és a fegyelmi szabályzatban írt büntetések kiszabását eredményezi.

Kozármisleny, 2020. szeptember 1.

Letöltés: Házirend 2014 - 2015

Letöltés: Házirend 2015 - 2016

Letöltés: Házirend 2016 - 2017

Letöltés: Házirend 2017 - 2018

Letöltés: Házirend 2018 - 2019

Letöltés: Házirend 2019 - 2020

Letöltés: Házirend 2020 - 2021